netIQ s.r.o. je úspešne etablovaná spoločnosť na internetovom trhu v Krompachoch a okolí, ktorej hlavnou náplňou je poskytovanie pripojenia do celosvetovej siete Internet. Cieľom spoločnosti je uspokojiť potreby domácností a firiem v meste Krompachy a jeho širšom okolí a spríjemniť im podmienky doma ako aj v práci pri podnikaní. Naša spoločnosť má vybudovanú a ďalej buduje lokálnu a mikrovlnnú počítačovú sieť, prostredníctvom ktorej sa zákazníci pripájajú do siete Internet.

Hlavná činnosť:

  • pripojenie klienta do siete Internet
  • návrh a realizácia domácich a podnikových LAN a WIFI sietí
  • Servis PC a notebookov
  • kamerové a zabezpečovacie systémy
  • návrh a realizácia slaboprúdových rozvodov, dátových rozvádzačov

Ďalšie činnosti:

  • predaj počítačových zostáv a notebookov podľa požiadaviek klienta
  • predaj jednotlivých počítačových komponentov a príslušenstva
  • predaj softvéru
  • predaj WIFI a LAN prislúšenstva
  • podpora a poradenstvo