Účastnícke programy pre mikrovlnné (WIFI) pripojenie

Účastnícky program Mesačný poplatok EUR Rýchlosť sťahovania dát Rýchlosť odosielania dát

netIQ mini

9,92 € 10 Mb/s 1 Mb/s

netIQ klasik

13,24 € 16 Mb/s 2 Mb/s

netIQ profi

16,80 € 25 Mb/s 4 Mb/s

Účastnícke programy pre káblové pripojenie

Účastnícky program Mesačný poplatok EUR Rýchlosť sťahovania dát Rýchlosť odosielania dát

netIQ mini

9,92 € 15 Mb/s 1 Mb/s

netIQ klasik

13,24 € 20 Mb/s 2 Mb/s

netIQ profi

16,80 € 30 Mb/s 3 Mb/s

netIQ biznis1

33,16 € 50 Mb/s 10 Mb/s

netIQ optik mini

14,40 € 50 Mb/s 50 Mb/s

netIQ optik

16,80 € 100 Mb/s / (250 Mb/s Krompachy) 100 Mb/s

Poskytujeme zľavy vo výške:

  • 5% pri polročnej platbe vopred (viazanosť 6 mesiacov)
  • 10% pri ročnej platbe vopred (viazanosť 12 mesiacov).

Aktiváciu zľavy je potrebne uskutočniť prostredníctvom e-mailu na adresu netiq@netiq.sk, alebo písomne na adrese spoločnosti.

Poskytnutý objem dát pre všetky programy: bez obmedzenia, bez akéhokoľvek spomalenia

Služba netIQ internet v rozsahu účastníckych programov netIQ mini, netIQ klasik, netIQ profi a netIQ biznis je služba bez garantovanej rýchlosti pripojenia, bez obmedzenia objemu dát odoslaných do siete internet a prijatých zo siete internet.

1 K programu biznis poskytujeme 1 verejnú IP adresu na požiadanie ZADARMO. V prípade poruchy bezodkladne pracujeme na okamžitom odstránení.

Teraz AKCIA Balíček: Internet + TV (netIQ optik mini + základná flexi TV + SK HD) za 19,40 € / mesiac

                                   Internet + TV (netIQ optik mini + rozšírena flexi TV + SK HD + 2 ľubovoľné balíky) za 21,90 € / mesiac

                                   Internet + TV (netIQ optik mini + kompletná flexi TV + SK HD + 5 ľubovoľné balíky) za 25,90 € / mesiac 

 

Ďalšie poplatky

Pripojenie koncového zariadenia

Zriadenie koncového bodu a pripojenie koncového zariadenia na mieste s pokrytím optickou sieťou netIQ

30,- €

Zriadenie koncového bodu a pripojenie koncového zariadenia na mieste s pokrytím WIFI sieťou netIQ

100,- €

Zriadenie koncového bodu a pripojenie koncového zariadenia na mieste s pokrytím WIFI sieťou netIQ. 24 mesačná viazanosť na účastnícky program.

15,- €

Aktivácia STB pre flexi TV v domácnosti

70,- €
 
Zmena v zmluve o pripojení

Zmena užívateľského programu

0,- €

Zmena v osobe užívateľa

5,- €

Dočasné prerušenie poskytovania služieb na požiadanie užívateľa

3,- €

Prerušenie poskytovania služieb z dôvodu porušenia zmluvy o pripojení

15,- €

Obnovenie poskytovania služieb po ich prerušení

0,- €

Upomienka

3,- €

Verejná IP adresa (ročný poplatok)

24,- €

 

Servisné zásahy

Výjazd technika a odstránenie poruchy na strane spoločnosti netIQ

0,- €

Výjazd technika - v rámci siete netIQ

6,50 €

Porucha pripojenia na internet - otestovanie linky na diaľku

0,- €

Základná sadzba servisnej hodiny – cena za každú začatú polhodinu

7,50 €

Bezdrôtový (WIFI) router

25,- €

Bezdrôtový (WIFI) router s inštaláciou u užívateľa netIQ

30,- €

Koncovka RJ45

0,40 €

LAN kábel 1/m

0,40 €

Inštalácia a konfigurácia OS Windows

30,- €

Servis kontaktujte na servis@netiq.sk, mobil: 0907 421 321.

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.
Cenník je platný od 1. novembra 2018.