Nahrávanie programovKeď si chcete vychutnať dobrý film, potrebujete na to kľud a pohodu. Navyše sa stáva, že televízie vysielajú aj 2-3 dobré filmy naraz. Riešenie je jednoduché - nahrajte si ich.

Spôsob a rozsah nahrávania relácií závisí od toho, aký program chcete nahrávať a aký typ STB prijímača máte (či je vybavený pevným diskom HDD). Vo väčšine prípadov sa používa funkcia nPVR (network personal video recorder), nahrávanie v sieti. K tomuto nahrávaniu nepotrebujete STB s HDD.

Nahrávanie programov je dostupné na viac ako 30 najsledovanejšich televíznych staniciach.

Nahrávanie na STB s HDD

Nahrávanie programovPokiaľ chcete nahrávať aj z ostatných TV staníc, kde nie je aktívna služba sieťového nahrávania (nPVR) obstarajte si STB s harddiskom (HDD). Nahrávanie sa nastavuje pomocou EPG informácií (elektronický programový sprievodca), alebo kde nie je dostupná funcia EPG, je možné pohodlne nahrávať podľa zadaného časového intervalu. Samozrejme môžete sledovať v rovnakom čase aj iný program.

Pre takéto riešenie dodávame model Motorola STB 1853, ktorý obsahuje 500 GB HDD.

 

Kompletný zoznam televíznych staníc, na ktorých je k dispozícii táto funkcionalita získate na zákazníckych centrách našej spoločnosti.