Vážení zákazníci, rozšírili sme svoje pokrytie s optickým internetom a televíziou na uliciach LORENCOVA (číslo 1 až 12) a HLAVNÁ (číslo 16 až 23).